Whisky Magazyn #21
Whisky Magazyn #21

Whisky Magazyn

Redaktor naczelny:
Krzysztof Maruszewski


 

Współpracownicy:
Billy Abbott
Ian Buxton
Nina Caplan
Alwynne Gwilt
Caroline Hampden-White
Joel Harrison
Karol Kaminski
Wiesław Kot
Charles MacLean
Neil Ridley
Sam Simmons
Gavin D. Smith
Hamish Smith
Nicola Young
Bartosz Ziembaczewski

 


Adres Redakcji:
ul. Źródlana 4,
60-643 Poznań
tel. +48 786-205-307