Whisky Magazyn #23
Whisky Magazyn #23

Whisky Magazyn

Redaktor naczelny:
Krzysztof Maruszewski


Redaktor prowadzący:
Dominic Roskrow


Współpracownicy:

Billy Abbott
Ian Buxton
Nina Caplan
Alwynne Gwilt
Caroline Hampden-White
Joel Harrison
Karol Kaminski
Wiesław Kot
Charles MacLean
Neil Ridley
Sam Simmons
Gavin D. Smith
Hamish Smith
Nicola Young
Bartosz Ziembaczewski

 

Adres Redakcji:
Whisky Magazyn
ul. Źródlana 4
60-643 Poznań
tel. +48 61 844 63 20