Reklama

Pierwszy w Polsce magazyn w całości poświęcony whisky. Wydawcą gazety jest firma Stilnovisti, najstarsza spółka w Europie Środkowej zajmująca się private bankingiem.

Magazyn Whisky tworzą ludzie, których pasją jest właśnie „płynne złoto”. Nakład magazynu 5000 sztuk w tym 1000 sztuk spersonalizowanych. 

Profil czytelnika: wiek: 30-65 lat, 65% mężczyźni, managerowie średniego i wyższego szczebla, bardzo dobrze zarabiający.

Marketing i reklama:
Aneta Chrzanowska
aneta@pepecommunications.com,
+ 48 505 157 808
image001